Witamy na Opieprzu!

Ogłoszenia z dnia 29.04.2016

Do zakładki "kolejka" oraz "regulamin dla zgłaszających się" został dodany nowy punkt. Prosimy się z nim zapoznać.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!


poniedziałek, 2 marca 2009

Kryteria oceny blogów z OpowiadaniemKryteria oceny dla blogów z OPOWIADANIEM.


Pierwsze wrażenie (max 10 pkt)
W tym podpunkcie staraj się opisać nie tylko to, co rzuciło Ci się w oczy od razu po wejściu na bloga (adres, belka, kolorystyka), nie tylko Twoje wrażenia z wizyty, ale także rozbebesz całą szatę graficzną, wszystkie obrazki, nagłówek, czytelność, układ i wszystkie detale, ponieważ przy blogach z opowiadaniami ten podpunkt jest jedynym, w którym oceniamy wygląd i stronę techniczną. Nie żałuj klawiatury i wspomnij o wszystkim, co przyjdzie Ci do głowy, a ma bezpośredni związek z ocenianym blogiem. Staraj się jednak nie wyrażać opinii na temat nicku Autora, ponieważ jest to jego prywatna sprawa, nie podlega ocenie i nie powinna mieć na nią wpływu.


Treść (max 25 pkt)
Nie bez kozery ta część została podzielona na podpunkty. Zależy nam na tym, żebyś ocenił opowiadanie pod wieloma aspektami, które mają duże znaczenie dla opowiadań. W tej kategorii masz obowiązek ocenić PIĘĆ postów, włączając w to prolog/rozdział pierwszy i rozdział ostatni.


a) Opisy (max 5 pkt)
Sprawdź czy oceniany Autor nie ma skłonności do grafomaństwa, czy opisy są spójne, logiczne, przyjemne, wprowadzające w klimat. I czy w ogóle są.
b) Dialogi (max 5 pkt)
Jak wszyscy wiemy, dialogi nie powinny być „drewniane” i sztuczne, więc zbadaj je pod tym kątem. Zwróć też uwagę na reakcje bohaterów i ich słownictwo.
c) Kreacja bohaterów i świata przedstawionego (max 5 pkt)
Bohaterowie dobrze wykreowani powinni budzić w nas jakiekolwiek emocje, np. sympatię, albo antypatię, w zależności od tego jaki Autor chciał uzyskać efekt. Sprawdź, czy bohaterowie mają jakieś charakterystyczne cechy, są przedstawieni czytelnikowi jak należy i czy są naturalni. Przyjrzyj się też światowi przedstawionemu i określ czy został ukazany na tyle dobrze, abyś czytając opowiadanie mógł w niego „wejść”.
d) Fabuła (max 10 pkt)
Całkowicie subiektywnie oceń to, czy prezentowana i wymyślona przez Autora ocenianego bloga fabuła jest interesująca. Zwróć też uwagę na to czy jest wystarczająco sensowna, logiczna i spójna oraz czy jesteś w stanie przewidzieć dalszy jej przebieg. Jeżeli masz do czynienia z fanfickiem zakwestionuj też wszelkie niezgodności z kanonem, chyba że Autor informuje, że masz do czynienia z parodią.


Na koniec zrób krótkie podsumowanie treści, dodaj jeszcze coś, o czym chciałbyś wspomnieć, a z jakichś przyczyn wcześniej tego nie zrobiłeś i oceń rozwój Autora (porównaj prolog/pierwszy rozdział z rozdziałem ostatnim).


Ortografia i poprawność językowa (max 10 pkt)
Ta kategoria wiąże się nie tylko z wyszukiwaniem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, logicznych, gramatycznych, fleksyjnych, językowych, stylistycznych, czy składniowych, ale także z ocenieniem stylu wypowiedzi Autora, zasobu słownictwa, skontrolowaniem długości zdań i ich dokładnym omówieniem oraz wyrażeniem subiektywnej opinii. Zwróć też uwagę na to czy Autor używa emotikon. Pamiętaj, że nie wystarczy wymienić błędów, jakie Autor popełnia, ale na każdy z nich znaleźć przynajmniej jeden konkretny przykład i tym samym udowodnić swoją rację. Włączona blokada kopiowania treści na ocenianym blogu nie jest żadną przeszkodą, a jeżeli chcesz ją łatwo i sprytnie obejść, to zgłoś się do Cioci Meei, która wie jak temu zaradzić.


Oryginalność tematyki (max 5 pkt)
Doceń nietypowe, niebanalne tematy i staraj się nie patrzeć przez pryzmat treści. Wkład własny i zaangażowanie chwal, plagiatowanie i brak kreatywności gań.


Dodatkowe punkty za wybitne zasługi (max 10 pkt)


Maksymalna liczba punktów w ocenie: 60.


Punktacja:


00-10 niedostateczna
11-20 mierna
21-30 dostateczna
31-40 dobra
41-50 bardzo dobra
51-60 celująca

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz