Witamy na Opieprzu!

Ogłoszenia z dnia 29.04.2016

Do zakładki "kolejka" oraz "regulamin dla zgłaszających się" został dodany nowy punkt. Prosimy się z nim zapoznać.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!


poniedziałek, 2 marca 2009

Kryteria oceny

Dzielimy Opieprz na trzy zasadnicze bloki:

 Estetyka

Wrażenia zwane na różnych ocenianiach szablonem, pierwszym wrażeniem, estetyką bloga, czy szatą graficzną. Są one najbardziej powierzchowne i zwracają uwagę na płytką stronę bloga, czyli opakowanie. Marketing jest w cenie, nie trzeba być zarządcą lady sklepowej żeby wiedzieć, ze towar ładniej podany sprzeda się lepiej. Nie jesteśmy fanami opakowywanie gówna w złotą ramkę, ale porządek jest w cenie.
Elementy oceniane: adres, napis na belce, nagłówek, napisy na nagłówku, kolorystyka, szata graficzna, napisy i obrazki na stronie głównej.

Tresc

Treść stanowi absolutnie najważniejszą część każdego bloga, jeśli to blog z opowiadania, treścią będą rozdziały, jeśli to blog z grafiką, treścią będą dodawane grafiki, jeśli natomiast pamiętnik, treścią będą zapiski. Treść musi być i jest najważniejsza! Treść oceniamy w trzech kategoriach - jakości merytorycznej tekstu, oryginalności oraz jego poprawności. Merytoryczna część oceny odbywa się na podstawie pięciu postów, po jednym z początku i końca działalności bloga oraz trzech wybranych dowolnie. Każdy z postów jest omawiany i oceniany subiektywnie przez oceniającego od zera do pięciu punktów*. Oryginalność tematyki oceniamy do pięciu punktów, a decyzja o odniesieniu do jakiego poziomu oryginalności należy do oceniającego. Ostatnią kategorią w tym bloku jest ortografia i poprawność językowa, w której skupiamy się na wypisywaniu błędów, które znajdziemy na ocenianym blogu wraz z komentarzem, które pojawiają się najczęściej, nad którymi warto pracować. Za cały blok treść można otrzymać czterdzieści punków.

Detal


W tej kategorii skupiamy się na dodatkach, które nie należy do treści, które zostały pominięte w estetyce, a oceniający powinien o nich powiedzieć. Należą do tego bloku takie zagadnienia jak układ, podstrony (ich szczegóły), linki (ich obecność, ich funkcjonalność), czytelność, obrazki w postach, porządek bloga, ilość detali, analiza zawartości kolumn na blogu. Detal może zarobić aż dziesięć punktów. Dodatkowo, jeśli blog zachwycił oceniającego jest możliwość dodania od jednego do pięciu punktów dodatkowych, jednak tak, by sumaryczna ilość oceny nie przekroczyła sześćdziesięciu punktów.

Konspekt ocen:

 • Estetyka 

  • Wrażenia estetyczne 0/10 pkt

 • Posty 

  • Treść 0/25 pkt
  • Oryginalność 0/5 pkt 
  • Poprawność 0/10 pkt

 • Detal

  • Dodatki 0/10 pkt
  • Dodatkowe punkty 0/5 pkt

Sumaryczna ilość maksymalna to sześćdziesiąt punktów.

00-10 niedostateczna
11-20 mierna
21-30 dostateczna
31-40 dobra
41-50 bardzo dobra
51-60 celująca

*W przypadku blogów z opowiadaniem najpierw oceniający skupia się na analizie ogólnej pięciu postów, a następnie przydziela punkty w podkategoriach: dialogi (długość, realność, swoboda pisania, adekwatność) pięć punktów, opisy (obecność, długość, styl) pięć punktów, kreacja (bohaterów i świata przedstawionego, ich realność, wyobraźnia, złożoność postaci, czy autor ma pojęcie, o czym pisze) dziesięć punktów oraz pięć punktów za fabułę (złożoność, logiczność, ciekawość, wątki poboczne i główne).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz